Sivuinfo

Copyright © 2015 Arctic Taekwon-Do ry
Sivujen suunnittelu ja toteutus Ari Kairala.

Kuvat etusivun kuvaesitykseen luovuttaneet Arctic Taekwon-Do ry:n käyttöön:
Inka Khanji, Juha Pätsi ja Ari Kairala.

Kuvituskuvat Ari Kairala, Juha Pätsi, Aila Salminen ja Pekka Seppänen.

Sivulla julkaistujen aineistojen tekijänoikeus on niiden tekijöillä. Sivuston aineistoa saa tulostaa ja käyttää ei-kaupallisessa tarkoituksessa, jos lähde ja/tai tekijät on mainittu eikä sisältöä ole muunneltu. Kokonaisuuksien tai niiden huomattavien osien kopioiminen toisille www-sivustoille tai muihin julkaisuihin on kuitenkin kielletty ilman tekijöiden lupaa. Sivustoon osoittavien linkkien tekemiseen ei tarvitse pyytää lupaa.

Sivusto käyttää avoimenlähdekoodin Drupal 7.31 -sisällönhallintajärjestelmää.

Jos huomaat sivuillamme jonkin asiavirheen, jokin osa nettisivuista ei toimi kunnolla, linkeissä vikaa tai sinulla on muuta palautetta tai ehdotuksia, lähetä ihmeessä viesti osoitteeseen webmaster@arctictkd.fi.

Kiitokset: Jutta Aartola, Jouni Alajoki, Iiro Paakkari, Inka Khanji ja Juha Pätsi